logiteam-feat.png

Logiteam

Logiteam

Logiteam (et selskap i CCB konsern) ble etablert på bakgrunn av et identifisert behov for logistikkompetanse i olje-, gass- og energisektoren.

Vårt mål er å skape noe av verdi for fremtiden. Vi ønsker å bidra til at våre oppdragsgivere styrker sin verdiskapning og til at våre ansatte trives i sitt arbeid og får brukt sitt potensial. Dette gjør vi best ved å tiltrekke oss de beste konsulentene og tilby disse de mest attraktive oppdragene

Logiteam tilbyr spisskompetanse basert på høyere utdanning med spesialisering innen logistikkfagene og omfattende bransjeerfaring fra olje, gass og energisektoren.
Våre konsulenter er spesialister på strategisk logistikk og forsyningskjeder for selskap med omfattende logistikkutfordringer.
Vi arbeider med alt fra operative innkjøp til tunge og komplekse anskaffelser, kontraktsadministrasjon, logistikk, økonomi, forsyningsledelse, informasjonsteknologi og styringssystemer.

Les mer om Logiteam her: www.logiteam.no

Kontakt

Logiteam Kokstaddalen 27 A, 5257 Kokstad
+47 55 55 92 92
    Daglig leder
    Bjørn Arild Tyssen
    +47 450 66 992