Kollsnes II.jpg

Kollsnes

Kollsnes

CCB Kollsnes (CCBK) er en avlastningshavn nord i Hjeltefjorden, ca 12 nm sør fra Fedjeosen, og 10 nm nord for CCB på Ågotnes med ISPS-godkjent dypvannskai og 30 mål planerte lagringsområder. 15 T truck og forsyningstjenester 24/7.

CCB drifter kaien på Kollsnes gjennom avdelingen Basetjenester. I tillegg er CCB deleier i selskapet CCB Kollsnes og har derved tilgang på areal som kan tilrettelegges for våre kunder.

CCB Kollsnes satser bl.a. på lagrings- og logistikktjenester for grønn energi, samt større og plasskrevende prosjekter.

Naturgassparken Vest AS er også et eiendomsselskap i tilknytning til CCB Kollsnes AS der CCB er deleier. Til sammen har CCB Kollsnes og Naturgassparken Vest ca 700 mål tilgjengelig for utvikling til nærings- og industriformål.

Kontakt

CCB Kollsnes AS co/Coast Center Base, Postboks 113, 5346 Ågotnes
+47 56 32 30 16
Leveringsadresse: Ljøsøyvegen 80, 5337 Rong
    Daglig Leder CCB Kollsnes
    Oscar Eide
    +47 56 32 30 16