CCB KB1.jpg

Kirkenes

Kirkenes

Kirkenesbase er lokalisert i østre havneområde i Kirkenes ved den kommunale industrikaien, med gangavstand til bysentrum. Basen disponerer et område på inntil 80 mål og har foreløpig oppført et kombinert kontor og lagerbygg for etablering av et fremtidig leverandørmiljø til petroleumsindustrien.

Flyplassen på Høybuktmoen ligger en 20 minutters biltur unna basen, og avstanden til grensestasjonen mellom Norge og Russland en 30 minutters biltur unna. Den strategiske beliggenheten i forhold til dette gjør Kirkenesbase til et naturlig førstevalg for etablering av virksomhet innen petroleumsrelatert industri i Øst-Finnmark.

Basen opererer en fleksibel og effektiv flerbruksterminal med velkvalifisert personell med relevant kompetanse, førsteklasses maskinpark for godshåndtering, herunder lasting og lossing av fartøyer. Tilbudet vårt omfatter også forskjellige logistikkdisipliner, tjenester som skipsklarering, toll klarering og spedisjons- og transporttjenester.

Kontakt

CCB Kirkenesbase AS CO/Kimek AS, P.O. Boks 34, 9915 Kirkenes
+47 56 31 44 31/ +47 45 66 34 34
Leveringsadresse: Havneveien 5, 9915 Kirkenes
    CEO Kimek As
    Greger Mannsverk