ccb-energy-holding-feat.jpg

CCB Energy Holding

CCB Energy Holding

CCB Energy Holding (CCB EH) er et nyetablert konsern lokalisert i Hjeltefjorden nord for CCB på Ågotnes. Basen har ISPS-godkjent dypvannskai store arealer og lagringsområder, tilgang på maskiner og har forsyningstjenester 24/7.

CCB EH er deleier i selskapene CCB Energy Park, H2 Production, CCB Kollsnes og Naturgassparken Vest, og har derved tilgang på areal som kan tilrettelegges for våre kunder.

CCB Energy Holding er en av eierne i ZEG Power AS som er et teknologiselskap innen utvikling av Hydrogenproduksjon og hvor CO2 fangst inkluderes. Selskapet er av to i verden som har patentert teknologi og tilbyr anlegg for klimanøytral storskalaproduksjon av Hydrogen.

Les mer om samarbeidet med ZEG Power AS.

Les mer om ZEG Power.

H2 Production AS etablerer nå produksjonsfasiliteter for fremtidens drivstoff, Hydrogen i storskala basert på naturgass med CO2 fangst integrert. Hydrogen vil distribueres til maritim-, tungtransport og industriell sektor. H2 Production vil kunne levere trykksatt og flytende Hydrogen, samt  Ammoniakk på litt sikt.  

CCB Energy Holding AS besitter ca 850 mål tilgjengelig areal for utvikling til nærings- og industriformål.

Northern Lights Project (NLP) har utpekt CCB Energy Park for lokalisering av sitt CCS anlegg (mottak og lagring av CO2) som etter planen skal stå klart i 2024.

Les mer om Northern Lights Project.

Kontakt

CCB Energy Holding AS CO/ CCB Ågotnes, Postboks 113, 5346 Ågotnes, Norway
+47 56 32 30 00
Leveringsadresse: Kystbasen Ågotnes
    Executive Vice President
    Ronny Haufe
    +47 56 32 30 00