CCB_3plattformer.jpg

Rig Partner og CCB skal samarbeide om vedlikehold og klassing

Intensjonen med avtalen er at partene sammen skal utvikle forbedrede konkurransedyktige tjenester innenfor det voksende maritime markedet, men også sikre kompetanse og kapasitet til å betjene en olje- og gassnæring som fortsatt vil trenge vedlikehold og oppgraderinger fremover.

CCB har nylig investert i jack-up-fundamenter ved sitt verft på Ågotnes, og har allerede hatt tre jack-up´er ved verft i løpet av første driftsår.

– Vi har tro på markedet for riggvedlikehold og har fått positive tilbakemeldinger på vår satsning. Ved å ha sikret et slikt samarbeid vil vi i løpet av 2018 kunne utvide våre vedlikeholdstjenester i stor skala rettet mot riggvedlikehold langs hele kysten på norsk sokkel. Dette vil styrke tilbudet i regionen og ikke minst kan vi gjøre bruk av allerede tilgjengelig kompetanse, sier administrerende direktør i CCB, Kurt R. Andreassen.

Pressemelding hentet fra Petro.no