Nils.jpg

One-Stop-Shop med subsea

CCB på Ågotnes har lenge vært sentrum for subsea-aktiviteter. Siden 2006 har basen også vært vertskap for det nå globale ekspertisesenteret GCE Subsea.

av Irene Lillehammer

Coast Center Base (CCB) på Ågotnes har lenge vært kjent som sentrum for subsea-aktiviteter. Siden 2006 har basen også vært vertskap for det nå globale ekspertisesenteret GCE Subsea, som er selve hjertet for den verdensledende subseaklyngen. I en tid hvor både CCB og Ågotnes er i omstilling har selskapet funnet det helt naturlig å satse på et eget One-Stop-Shop-konsept innenfor subsea-segmentet. Det har ført frem til oppkjøp, nyetablering og en landsdekkende kontrakt med Statoil. 

Et interessant møte i fjor mellom baseselskapet CCB og subseakonsulentselskapet Logiteam fikk uante konsekvenser. Selskapenes ledere Kurt R. Andreassen og Nils Fredrik Fjærvik skjønte raskt at de hadde sammenfallende behov. Et CCB i omstilling trengte ny aktivitet

og var allerede klarert som subseabase med komplett infrastruktur og fasiliteter for subsea-vedlikehold. Logiteam som var utsatt for tidenes konsulentras var på jakt etter en ny aktør som ville satse på selskapets tunge ekspertise og erfaring med styring og gjennomføring av vedlikehold av subseasystemer. I mars var oppkjøpet et faktum. CCB ble majoritetseier i Logiteam med 51% av aksjene og Norsea Group (NSG), som CCB er en del av, kjøpte

17 %. De resterende aksjene forble hos tidligere private eiere i Logiteam. Med datterselskapet Logiteam Subsea, omdøpt til CCB Subsea AS, sitter CCB og NSG-eierne nå med to nye og sterke kort på hånden.

- Intet mindre enn en strategisk og tidsriktig match, sier påtroppende sjef for CCB Subsea AS,

Nils Fredrik Fjærvik. Basenytt har møtt den erfarne sivilingeniøren som gir stafettpinnen for Logiteam videre til kollega Bjørn Arild Tyssen. Nå skal Fjærvik lede CCB Subsea med en helt ny vri i subseamarkedet. Idéen er et såkalt One-Stop-Shop konsept hvor alle subseavedlikeholdstjenester skal finnes på ett sted og kunne selges som hyllevare. Selskapet har allerede fått en landsdekkende kontrakt med Statoil i boks, men dette er bare starten, skal vi tro den visjonære subseasjefen. Flere henvendelser er allerede kommet, får Basenytt vite.

- Dette er et fantastisk utgangspunkt og gir et meget spennende fremtidsperspektiv, sier

Fjærvik. Hovedsetet skal være på Ågotnes. Alt skal bygges opp og styres herfra. Men flere baser skal tilknyttes kontrakten. Vestbase i Florø, Vestbase i Kristiansund, Helgelandsbase i Sandnessjøen og Polarbase i Hammerfest vil også få aktivitet. Samlet er CCB og NSG landets

største aktør innenfor basedrift og de sitter på infrastruktur og logistikk-kompetanse langs hele norskekysten. I tillegg har begge aktørene satsninger i utlandet.

- Vår kompetanse fra Logiteam skal oppjusteres og tilpasses dette kartet. Subsea-

konseptet vi tar sikte på å bygge skal standardiseres og kunne tilpasses overalt i verden. Det handler om kostnadseffektive løsninger for vedlikehold av undervannsutstyr i tråd med de krav vi nå ser i markedet fremover, sier Fjærvik.Når han setter seg ved roret til CCB Subsea har han viktig kunnskap og kompetanse med seg.Fjærvik har bakgrunn fra Nutec og NUI i Bergen fra slutten av åttitallet. Etter et par år i jobben ble han innleid til Norsk Hydro på Mongstad. Der fikk han hovedansvar for å utrede mulighetene til å samle Hydros subseaaktiviteter og -utstyr under ett tak. Oppgaven resulterte i oppsettingen av verdens største spesialdesignede subseahall med tilhørende testfasiliteter, et bygg på 7000 m2. I 2000 startet han selskapet Logiteam som etter få år vokste til 50 fast ansatte

konsulenter, hovedsakelig utleid til oljeselskaper.

 

Vi utfordret Fjærvik til å gi oss de tre viktigste kriteriene som skal gjøre CCB Subsea til en suksess.

 

- For alle tre kriteriene er stikkordet LEAN, sier Fjærvik. Kall det gjerne å fjerne sløsing. Alt vi gjør må være effektivt om vi skal lykkes, og det betyr enkelt og greit at vi må fjerne sløsing i alle ledd på alle områder.

 

Nettverksmodellen

- Det første kriteriet er at nettverksmodellen må fungere og at vi må få et ressurssamspill til å virke mellom hovedsetet på Ågotnes og baseselskapene langs kysten. Alle må spille på lag, forstå og samhandle etter felles spilleregler. Ledere må involvere medarbeidere aktivt slik at de kan bruke tiden riktig. Inkluderende og positivt samspill får medarbeidere til å jobbe for bedriftens mål. For å lykkes må vi lære hvordan vi kan gjenbruke kunnskap og erfaring som er viktig. Vi må unngå å gjøre oppgaver på nytt fordi vi ikke har fulgt med i timen. Da er godt samarbeid et ”must”, understreker Fjærvik.

 

Kostnadsnivået

- Det andre kriteriet handler om å ha god kostnadsstyring. Når vi handler med underleverandører må vi påse at vi har marginene på vår side. Dette gjelder for hele verdikjeden. Vi er ikke avhengige av merkelappene på subseautstyret. Vi håndterer alle typer utstyr og kan få til kostnadseffektive pakker. Tid er også penger. Vi skal bruke kortere tid, som må forstås positivt som riktig tid, dvs. akkurat nok tid for å gjennomføre et prosjekt og komme i mål slik at vi oppnår lønnsomhet, sier Fjærvik.

Tredjepartskompetanse

- Det tredje kriteriet jeg vil fremheve for at selskapet skal oppnå suksess dreier seg om tredje-partskompetanse. Markedet skal oppleve oss som et one-stop-shop-subseasenter.

Konseptet vårt skal standardiseres og brukes der kunden er i våre fasiliteter, men også i kundens egne lokaler om det er ønskelig. Vi skal kunne tilby det samme vedlikeholdskonseptet for samme type utstyr uansett hvor vi befinner oss. Basert på denne modellen kan vi bygge bærekraftige miljø lokalt fordi vi møter kundene der de er, påpeker Fjærvik.

Hvordan ser CCB Subsea ut om 10 år?

- Når vi feirer vårt 10-års jubileum er vi verdens største tredjepartsselskap innenfor vårt subseasegment, og hovedsetet er fremdeles på Ågotnes.

Vi har posisjonert oss i alle verdensdeler og har en stor kundeliste, sier en optimistisk Fjærvik som ser frem til å lede CCB Subsea inn i

fremtiden.

 

Rammesak:

Eiendomssjef og leder for forretningsutvikling i CCB, Jan-Dagfinn Lund, har jobbet aktivt sammen med kollegaene Arne Aarvik, Oscar Eide, Heine Bakke, Ronny Haufe, Cecilie Strandenes og Fridtjof Glesnes for å få både nytt selskap og ny subseaavtale på plass.

- Vi trenger underleverandører som vil gjøre en forskjell. Vi er helt avhengige av leverandører som kan og vil, sier Lund som understreker at lokal verdiskapning er viktig og at det vil bli behov for mange typer vedlikeholdstjenester for subseasatsningen fremover.

 

Home