Godshavn-ute-feat.jpg

Nye Bergen Havn er klar

Vi er blitt vant til å se ordfører i Fjell kommune, Marianne Bjorøy (Ap) og varaordfører Tom Georg Indrevik (H) posere sammen i pressen for ny havn på Ågotnes.

Av Irene Lillehammer

Vi er blitt vant til å se ordfører i Fjell kommune, Marianne Bjorøy (Ap) og varaordfører Tom Georg Indrevik (H) posere sammen i pressen for ny havn på Ågotnes. Siden de kom til Fjell rådhus i oktober 2015 har de ikke sittet mye på stolen. De tre store sakene, nytt sotrasamband, kommune-sammenslåing og ny havn på Ågotnes har holdt tempoet oppe. Men, de smiler mesteparten av tiden. Mye av årsaken til det er, ifølge dem selv,  at de ikke henger seg opp i alle ”kommaene”, men klarer å fokusere på de store linjene. Ikke minst er avstanden mellom by og land i havne-saken endelig borte takket være politikerskifte i Bergen, skal vi tro Marianne Bjorøy som nylig kunne ønske kollega Harald Schelderup velkommen til Ågotnes for å nyte utsikten til Nye Bergen Havn, den nye godshavnen som byrådet har valgt å gå for.

Argumenter om kostnader, infrastruktur og miljø er det skrevet om opp og ned i mente i pressen den siste tiden når det gjelder flytting av havn fra Dokken. Basenytt har møtt ordførerne i Fjell kommune og de er entydige i sin sak: Vi må fokusere på de store linjene. Det handler ikke om i dag, men om hvilken utvikling og hvilket miljø vi skal skape i morgen. Da blir det puslete å henge seg opp i enkelttall som vil gjelde i et par år fremover slår de fast.

- Ågotnes ligger ferdig. Det er ikke mye som må tilrettelegges her før havnen er oppe å går. Når vi samtidig vet at det kommer til å bli en stor kamp om pengene fremover hvor vi ikke kan velge alt vi ønsker på ”øverste hylle”, da må vi se på alternativer. Når det gjelder havn er Ågotnes alternativet. I tillegg er det en annen dimensjon som byrådet i Bergen har vært veldig tydelig på, og det er at de ønsker et godt samarbeid med omlandet. Det får de med havn på Ågotnes, sier ordfører Marianne Bjorøy, og får støtte av sin kollega Hans Georg Indrevik.

- Endelig har vi lykkes å dra lasset sammen nettopp fordi enkeltsaker ikke får dominere.  Representanter for by og land, for næringsliv og det offentlige klarer i fellesskap å enes om ny kunnskap og å se de lange linjene. Begge understreker at samarbeidet med både CCB, Vest Næringsråd og Bergensmiljøet har vært svært godt.

Planen er å få et nytt havneselskap klart til start 1.1. 2017. Det tror både ordfører og varaordfører vil bli et AS i samarbeid med det offentlige.

- Det nye havneselskapet skal ha en samfunnsutviklerrolle og ikke bare en forvaltningsrolle. Miljømessig vil flyttingen gi opp mot 6000 mennesker mulighet til å bo i sentrum når arealene blir frigitt. Mange av disse vil jobbe her og dermed ikke ha behov for lang transport, men heller bruke kollektivsystem. Å få fjernet mye av trafikken i Bergen sentrum og giftlokket det skaper, vil være en stor miljøgevinst, sier Indrevik.

- Vi må ha respekt for at Bergen er nødt til å fjerne containerne og at de får byutvikling. Dette er jo deres ambisjon, og det står også klart og tydelig i byrådserklæringen. Det kan vi hjelpe dem med, understreker Indrevik.

- Sotrasambandet vil bygges ut og lette på miljøet i forhold til transport. Her må vi også tenke langsiktig. Det vil bli bedre enn i dag, legger Bjorøy til.

- Et interessant eksempel vi kan lære av fra Risavika er hvordan de definerer kollektivfeltene. De skiltes nå som kollektiv- og tungtrafikkfelt. På den måten kommer de som forurenser mest raskest frem. Det er ny tenkning i Norge. Slike kreative løsninger burde vi sett på sammen med transportørene. De taper jo også penger på å stå i kø, sier Indrevik.

Ordførerne har også sett på Karmsund Havn som en rollemodell for Ågotnes. I tillegg vil landstrøm, hvor CCB nettopp har fått tildelt midler fra Enova, også være et attraktivt fortrinn for Ågotnes når det gjelder miljø sier Bjorøy.

Ordførerne skal lykkes med tre viktige saker og kjenner seg sikre på å klare det. Basenytt ba dem sette årstall på når de tre flaggsakene vil være på plass. Her er hva de svarte: 

1. Kommunene Fjell, Sund og Øygarden er sammenslått 1.1. 2020 og Øygarden blir navnet.

2.  Sotrasambandet står ferdig sommeren 2023.

3.  Nye Bergen Havn på Ågotnes starter flytting i 2020 og alt er flyttet innen 2023.