Wintershall-feat.jpg

Ny avtale med Wintershall

CCB Mongstad skal levere basetjenester i ny periode

av Irene Lillehammer

 

Wintershall, Tysklands største produsent av råolje og naturgass, har fått et godt fotfeste i Norge. De er etablert med kontorer både i Oslo, i Stavanger og i Bergen. Til Mongstad har de imidlertid hatt et nært forhold siden 2013 da de overtok operatørskapet for Brage. Forsyningen siden den gang har inngått som en del av Statoil sin materialflyt på basen. Nå blir det annerledes. Wintershall velger å etablere en egen løsning, i egne fasiliteter og har tildelt en femårig kontrakt til 

CCB Mongstad AS

for leveranse av basetjenester til Brage-feltet i Nordsjøen.

 

Adm. direktør Michelle Williams kan glede seg over å kunne serve to store oljeselskap med forsyningstjenester fra basen fremover.

 

- Når Wintershall nå velger å etablere en egen løsning  er vi selvfølgelig veldig fornøyd med at CCB Mongstad ble valgt. Dette betyr at vi nå har to operatørselskap etablert på basen, noe som vi ser på som en milepel, sier Williams. Sammen med Eiendomssjef Kurt

Hauge besøkte hun nylig ledelsen i Wintershall for å få på plass de siste detaljene i avtalen.

 

- Selv om Brage har vært forsynt fra Mongstad i Wintershall-regi en stund nå, så betyr denne tildelingen noe spesielt for CCB Mongstad.  Wintershall velger en modell der de kjøper en totalpakke fra oss med nødvendige tjenester. Dette betyr at vi kan bygge opp et forhold til selskapet med direkte linjer mellom oss, sier Williams.

 

Selskapet vil ha et eget fartøy, i tillegg til en samseilingsavtale med Statoil der selskapene kan kjøpe ledig båtkapasitet fra hverandre.

 

Bernd Schrimpf, administrerende direktør i Wintershall Norge sier seg svært fornøyd med servicen de mottar fra CCB Mongstad. Denne kontrakten gir oss fleksibiliteten til å fortsette leveransene herfra helt inn i neste tiår, sier han i en pressemelding ifm med den nye avtalen.

 

Michelle Williams viser til et tett og godt samarbeid med Wintershall i flere år og er veldig fornøyd med å ha vunnet denne avtalen i konkurranse med andre tilbydere. 

 

- Vi ser frem til å videreutvikle det gode samarbeidet med Wintershall. CCB Mongstad har lang erfaring og har en tillit fra Wintershall som gjør at vi sammen skal finne gode og effektive logistikkløsninger for dem i mange år fremover, sier Williams. Det får hun god tid til. Den fem-årige kontrakten kan forlenges med inntil 15 år.