Mongstad.jpg

Ledig stilling som HMSK-leder på CCB Mongstad

På bakgrunn av høy aktivitet og ekspansjon i konsernet vil CCB styrke staben med en HMSK-leder i selskapet CCB Mongstad AS.

Vi søker deg med bred erfaring innen fagområdene helse, ytre miljø, sikkerhet og kvalitetssikring. Stillingen har lederansvar for personell i avdelingen, inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør. Stillingen er svært sentral i forhold til å videreutvikle en sterk HMSK-kultur i selskapet. Stillingsinnehaver har på vegne av administrerende direktør det overordnede ansvaret for å lede selskapets arbeid innenfor HMS og kvalitet, herunder også beredskap (Industrivern) og sikring (ISPS / NOG 091). 

 

Les mer om stillingen på finn.no