pano_havn_kimek_berntnilsen_e.jpg

Kirkenes vinner kontrakt for fabrikasjon av Cap-X™

CCB Subsea har blitt tildelt kontrakt fra Equinor for fabrikasjon og klargjøring av Cap-X™ strukturer for boreoperasjoner. Arbeidet skal utføres i Kirkenes i samarbeid med Kimek.

Pressemelding:

Nok en milepæl

Tildelingen representerer en videreføring av samarbeidet som ble etablert høsten 2017. CCB ble da tildelt kontrakt av Equinor for demobilisering, preservering og modifisering av Cap-X™-strukturer og arbeidet ble utført i samarbeid med Kimek i Kirkenes. Den nye kontrakten er en større EPC-kontrakt (ingeniørtjenester, innkjøp og konstruksjon) og starter med umiddelbar virkning. Prosjektet vil strekke seg inn i 2020.

- Denne kontrakten representerer en strategisk milepæl i vår satsing innen Subsea & Drilling. Vi er svært glade for denne tildelingen og allerede i gang med anskaffelsesarbeidet med henblikk på første leveranse før jul, sier Cristian Valdes Carter, viseadministrerende direktør i CCB.

- Dette er en anerkjennelse av de lokale leveransene i forrige prosjekt, og samtidig en bekreftelse på vår konkurransedyktighet nasjonalt. Kirkenes befester sin posisjon som leverandør av tjenester til petroleumsindustrien, sier Greger Mannsverk, administrerende direktør i Kimek.

Mannsverk legge videre til:

- All honnør til Equinor, som nok en gang beviser at de tar hele landet i bruk.

Konkurransedyktige leveranser gjennom samarbeid

- Det er gledelig å registrere økt petroleumsaktivitet i Kirkenes. Dette er kompetente leverandører vi har samarbeidet med over tid og som har vist god evne til å levere på komplekse oppgaver. Tildelingen bekrefter vårt inntrykk av at industrien i nord stadig blir mer konkurransedyktig, og derigjennom kan konkurrere om de mange mulighetene vi ser komme i årene fremfor oss, sier Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Norskehavet og Barentshavet i Equinor.

- Vår virksomhet har en langsiktig horisont og det er viktig for oss å ha et sterkt og godt utviklet lokalt leverandørmiljø i nord som kan forsyne oss med kortreiste varer og tjenester, sier Kindem.


Lokal verdiskapning og kompetanseutvikling

Kontrakten har en betydelig økonomiske ramme samtidig som den legger til rette for andre og mer langsiktige virkninger.

- Dette gir helt klart ringvirkninger i form av lokal kompetanseheving og vi ser frem til å bidra til denne utviklingen. Kontrakten styrker grunnlaget for vår videre satsing i nord, avslutter Cristian Valdes Carter.

Kontaktinformasjon:

Eskil Eriksen, Media Relations, Equinor, tlf: +47 95 88 25 34 e-post: eseri@equinor.com
Cristian Valdes Carter, viseadm. dir., CCB tlf: +47 45 66 34 34 e-post: cvc@ccb.no
Greger Mannsverk, adm. dir., Kimek tlf: +47 95 12 12 28 e-post: gma@kimek.com