H2 Productions signerer kjøpsavtale for hydrogenanlegg _ CCB Energy Holding.jpg

H2 Productions signerer kjøpsavtale for hydrogenanlegg

H2 Production har signert kontrakt med Zeg Power om kjøp av hydrogenanlegg. Anlegget vil produsere hydrogen basert på naturgass med integrert CO2-fangst og blir det første i sitt slag, og dette vil være en del av satsingen mot det grønne skiftet.

Pressemelding 27.4.21

Hydrogenanlegget som nå blir etablert i Energiparken, er et pilotanlegg som markerer første fase på veien mot storskala hydrogenproduksjon i Øygarden kommune. Anlegget har forventet produksjonsoppstart i løpet av første kvartal 2023, og prosjektet har mottatt investeringsstøtte fra statlige Enova.

I Energiparken pågår allerede flere viktige, klimavennlige etableringer. Det er her det nasjonale mottaks- og deponeringsanlegget for CO2 blir etablert, i regi av Northern Lights som en del av den nasjonale klimasatsingen, Langskip. Nullutslippsproduksjon av hydrogen vil være et viktig bidrag til Energiparken og vil passe godt inn i parkens formål som lokasjon for miljøvennlig industri.

 

Les alt på CCBEH.COM