dokken-feat.jpg

En stor takk til alle som bidro under aksjonen!

Etter omfattende oppgraderinger og tester var dagen kommet. Mandag 26.11.2018 startet CCB på sitt første oppdrag for flytedokken. Fartøyet «Norwegian Gannet» skulle dokkes.

Halvveis i dokking-operasjonen observerte mannskapet problemer med dokkingen. Resultatet ble som kjent at dokken sank. Det ble fort dramatisk for personellet da dokken gikk under vann. Selv under meget uoversiktlige omstendigheter forholdt involvert personell på dokken og i sikringsbåtene seg rolig og fikk utført sine oppgaver.

Heldigvis ble ingen skadet

Grunnet personellets snarrådighet ble alt mannskap evakuert og reddet før dokken gikk under. CCB ønsker å uttrykke takknemlighet og stolthet over alle involverte i redningsarbeidet, både eksterne og interne innsatsstyrker. «Uten deres snarrådighet kunne ting fort ha gått så mye verre» sier administrerende direktør i konsernet Kurt R. Andreassen

Etter hendelsen ble helsepersonell og bedriftshelsetjenesten raskt koblet på, og de involverte har fått og får nødvendig og tett oppfølging.

«Utredning av hva som skal skje videre med dokken samt intern granskning er i full gang i samråd med forsikringsselskap og egne ressurser» sier Andreassen. I tillegg har Politiet og andre offentlige myndigheter sine egne prosesser.

Vi ønsker å benytte anledningen til å takke for all støtte vi har mottatt i forbindelse med denne tragiske hendelsen.