sotrasambandet.jpg

CCB – Tjenesteleverandør til Sotrasambandet?

Norges største samferdselskontrakt, Rv 555 Sotrasambandet skal tildeles sommeren 2021, og tre entreprenørselskap er prekvalifisert for å by på prosjektet. OPS-kontrakten har en samlet verdi på rundt 10 milliarder kroner. CCB med sine samarbeidspartnere innehar tung kompetanse og en unik infrastruktur som kan komme til nytte under et slikt prosjekt. CCB på Ågotnes ligger knappe 6 nautiske mil unna, og vil derfor være en høyaktuell tjenesteleverandør for utbyggeren av Sotrasambandet.

Når et slikt prosjekt skal realiseres i øysamfunnet, vil det kreve en aktør med store muskler. CCB har årelang erfaring innen mange av de sentrale fagområdene, selv om vår kompetanse frem til nå hovedsakelig har vært knyttet til olje- og gassektoren. CCB har lang erfaring og høy kompetanse innenfor blant annet fabrikasjon og installasjon av større stålkonstruksjoner, overflatebehandling, tilkomstteknikk og elektroinstallasjon. Dette vil være fremtredende fagområder i forbindelse med Norges, gjennom tidene, største enkeltstående anleggskontrakt. Det samme gjelder tunge og kompliserte løfteoperasjoner, både on- og offshore.

 

Ikke minst vil prosjektet trenge betydelig logistikk, noe som er CCBs kjernekompetanse. På basen finnes det store lagringsområder både ute og inne. I tillegg har basen allerede godkjente planer for utvidelser, og Sotrasambandet vil trolig trenge et deponi for overskuddsmasser. Dette vil derfor være som hånd i hanske for det nye veiprosjektet. Den store maskinparken samt gode kai-fasiliteter for transport langs sjøveien vil kunne sørge for en god flyt i arbeidet med Sotrasambandet. CCB vil også kunne bidra med personell i alle logistikksammenhenger.

 

Håndtering av hundrevis av mennesker med innkvartering på kontorer og hotelfasiliteter på basen er heller ikke et problem. Her har CCB god tilgang på prosjektkontorer samt mannskapsforlegning med en kapasitet opp til 352 rom hvor catering også vil være en naturlig del av tilbudet.

 

All kompetanse bygges på viktige HMS kjerneverdier rundt sikkerhet, handlekraft og lagspill. CCB ønsker også å oppnå lavest mulig CO2 avtrykk i og under prosjektet, og setter derfor stort fokus på FN´s bærekraftmål i gjennomføringen av alt arbeid som skal utføres.

 

Her kan du se en film som presenterer CCB sine tjenesteområder ifm med Rv 555 Sotrasambandet

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn8DGueIpwU&t=2s


Foto: Statens vegvesen