Stena-Spey.jpg

CCB skal klasse Stena Spey

Coast Center Base AS (CCB) er tildelt klassing av Stena Spey. Det er gledelig å bli tildelt denne kontrakten, sier prosjektsjef for CCB Yard Services, Sveinung Vethe.

CCB er takknemlig for å bli vist denne tilliten og det er hyggelig at Stena nok en gang velger CCB som samarbeidspartner. I all hovedsak vil det være en femårsklassing av riggen samt noe supplerende aktivitet i løpet av landligget.

Stena Spey er en Semi Submesible, Enhanced Pacesetter design, bygget i 1983. Riggen avslutter for tiden en kampanje på Shaw feltet utenfor Skottland og er ventet til CCB rundt 4 August. Landligget er planlagt til 45 dager og det vil sysselsette mellom 150 og 200 arbeidere. Oppdraget omfatter 5 års klassing av riggen samt noen oppgraderinger og modifikasjoner. Endelig omfang vil først være klart etter inspeksjon og gjennomgang med klasseselskapet.

Dette er et viktig oppdrag som vil bidra til sysselsetting og aktivitet for oss og våre underleverandører. Vi er glade for at Stena nok en gang viser oss denne tilliten.