fjell festning2.jpg

CCB og Odfjell Energy inngår allianse

I 1989 tok Odfjell Drilling sin første rigg til kai på CCB. Siden den gang har selskapene sammen gjennomført nær 30 riggprosjekter på CCB for Odfjell Drilling. Etter tiår med samarbeid er det nå et naturlig steg videre å forene 100 års bransjeerfaring for å kunne tilby våre kunder fordelene av dette i nye og voksende markedsområder.

Verden er i endring, og det skjer raskt. Skal man være i stand til å imøtekomme økende krav om reduksjon av skadelige klimagasser, kreves en omfattende omstilling av nasjonal og global industri. CCB og Odfjell Energy tar nå grep og inngår derfor en allianse for å kunne tilby kostnadseffektive totalløsninger i et marked som vil kreve innovative og klimavennlige tiltak. Ved å kombinere vår kompetanse og våre ressurser har alliansen CCB og Odfjell Energy etablert en unik posisjon i dette markedet.

Alliansen har allerede akkumulert betydelig kompetanse med grønne tiltak som er utført på Odfjell Drillings egne rigger. Ved bruk av skreddersydd programvare og prosesser kan vi effektivt identifisere relevante utslippskilder og energikonsumenter om bord på alle typer fartøy og installasjoner (screening). En screening som baseline er nøkkelen til å videre kunne anbefale strategiske tiltak for vår kunde innen energisparing, utslippsreduksjon og power management.  

«Vi ser at redere i alle markedssegmenter nå tar grep for å møte den grønne omdreiningen som følger av stadig økende klimakrav nasjonalt og globalt. CCB og Odfjell Energy har som alliansepartnere en unik kompetanse og kapasitet til å identifisere og gjennomføre strategiske tiltak for våre kunder som gjør at målene nås.» Sveinung Vethe, Business Development Manager CCB.

Som alliansepartnere vil CCB og Odfjell Energy være den aktøren i markedet som vil gi omstillingen for vår kunde forutsigbarhet og kvalitet helt fra etablering av strategi med tilhørende støttesøknader til engineering og videre inn i installasjon og ferdigstilling av valgte tiltak.

Coast Center Base (CCB) har lang erfaring og tradisjon som maritimt verft, og har gang på gang bevist at vi supplerer våre kunder med effektive gjennomføringer av oppgraderinger og modifikasjoner. CCB er en del av CCB Holding AS, som igjen består av flere selskaper langs Norskekysten som fokuserer sitt virke rundt maritim og olje- og gassnæringen. CCB hadde i 2020 en omsetning på rundt 1 mrd NOK. CCB har sitt hovedkontor på Ågotnes utenfor Bergen.

Odfjell Energy er en del av Odfjell Drilling, som har satt ambisiøse mål om å gjennomføre boring uten utslipp innen 2050, og videre sikre posisjonen som en nøkkelspiller for boretjenester i et krevende miljø. Odfjell Energy har lang tradisjon og erfaring med den maritime industrien, med engasjerte og dedikerte ansatte som jobber aktivt med å finne de optimale løsningene.

For mer informasjon, kontakt:

Sveinung Vethe, Business Development Manager

+47 90 51 67 51

sv@ccb.no