dsstavanger-feat-1200.jpg

CCB klasser Deepsea Atlantic og klargjør Deepsea Stavanger

CCB er tildelt to viktige oppdrag fra Odfjell Drilling. Verftet vinner klassingen av Deepsea Atlantic og får også inn Deepsea Stavanger.

Samme dag som Stena Spey er ferdig med sin klassing ved CCB, bekrefter de nå at det er inngått nye avtaler – denne gang med Odfjell Drilling.

Deepsea Stavanger kommer inn til kai om ikke lenge. Riggen skal ligge i 8 dager for klargjøring til ny kontrakt. Jobben vil i grove trekk bestå av installasjon av tensionline-system samt skifte og vedlikehold av thrustere.

Senere i høst kommer søsterriggen Deepsea Atlantic inn for 5-årsklassing.


Les mer på Petro.no