herkules.jpg

Boringen til det store C02-fangst-prosjektet skal nå begynne

Et stort C02-fangst-prosjekt, kalt Northern Lights, er under utvikling, Nå har Equinor fått samtykke til å bore en letebrønn til prosjektet. Det melder Petroleumstilsynet mandag.

 

Brønnen, 31/5-7, tilhører en utnyttingsløyve E001 som Equinor er operatør over. Hele arealet på feltet skal brukes til injeksjon og lagring av C02. Eon, som brønnen kalles, ligger vest for Trollfeltet i Nordsjøen.

Brønnen ligger 307 meter under havet, og boringen er forventet å begynne i midten av oktober og boringen skal ha en varighet på 79 dager.

Les mer på sysla.no

Foto: Ole Jørgen Bratland