d1c6526e-a24a-4b9c-b89f-ca0d80321410.png

BASENYTT TV-STUDIO 01-23

Basenytt TV-Studio 01-23 dekker CCB Subsea sitt nye klima-dashboard, Øygarmot - Øygardens miljøsamarbeid og brannvernøvelsen da K13 ble brent ned.