BN TV heading - new.jpg

Basenytt TV-Studio 01-21

Bergen Havn søker EU om å bygge en europeisk demonstrasjonshavn for smartteknologi, digitale havneoperasjoner og nullutslipp på Ågotnes. Se animasjonsvideo og intervju med havnedirektør Johnny Breivik her.