Levering av avfall

Fyll inn

Sortert avfall:

7030 Maskinslopp

7012 Spillolje

7022 Oljeholdig avfall

7024 Oljefilter

7052 Malingsavfall

7055 Sprayboks

Batterier

Glass

Metall

Trevirke

Restavfall

Tømming av bosscontainere

Destruksjon tomme fat

Matavfall